«Ռելատիվիստական ​​էլեկտրոնների ճառագայթումը պարբերական կառուցվածքներում» XVI միջազգային սիմպոզիում և «Էլեկտրոնների, պոզիտրոնների, նեյտրոնների & ռենտգենյան ճառագայթների ցրումը արտաքին ազդակների առկայությամբ» VIII միջազգային գիտաժողով: 18 — 22 Սեպտեմբերի, 2023 

Գրանցման Հրահանգներ

Գուրգեն Ասկարյանի անվան Երիտասարդ Գիտնականների Դպրոց 23 — 27 Սեպտեմբերի, 2023