• Պ. Ա. Ալեքսանդրով
 • Խ. Արտրու
 • Ա. Արիշև
 • Վ. Ա. Բուշուև
 • Ս. Բ. Դաբագով
 • Հ. Դենգ
 • Լ. Շ. Գրիգորյանը
 • Պ. Կարատաև
 • Վ. Ռ. Քոչարյան
 • Ա. Ս. Կուբանկին
 • Մ. Կուրիկի
 • Ն. Վ. Մարչենկով
 • Ս. Մացոնի
 • Ա. Հ. Մկրտչյան
 • Ա. Պ. Պոտիլիցին
 • Դ. Վ. Ռոշչուպկին
 • Ա. Ա. Սահարյան
 • Ա. Ռ. Վագնեռ
 • Ո. Զ. Վագներ