• Ա. Ռ. Ալոյան
 • Ա. Կ. Աթանեսյան
 • Դ. Է. Բաղդասարյան
 • Ա. Վ. Բոգդանով
 • Ա. Ա. Դանղյան
 • Հ. Ֆ. Խաչատրյան
 • Վ. Ռ. Քոչարյան
 • Տ. Ռ. Մուրադյան
 • Ա. Պ. Պոտիլիցին
 • Լ. Վ. Պուզիրեվիչ
 • Ա. Ա. Սահարյան
 • Մ. Ս. Վասիլյան